Egzamin ósmoklasisty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Sebastian Miecierz

Artykuły

Egzamin w roku szkolnym 2020/2021

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku szkolnym 2020/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminy egzaminu ósmoklasisty:

Język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) rozpoczęcie egzaminu godzina 9.00

Matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) rozpoczęcie egzaminu godzina 9.00

Język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) rozpoczęcie egzaminu godzina 9.00

 

Sebastian Miecierz
30 sierpnia 2020