Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

            W ramach realizacji projektu "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznychjh w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica", którego celem jest poprawa warunków i jakości systemu nauczania oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymaliśmy wpełni wyposażoną w pomoce dydaktyczne pracownię matematyczną. Mrugnięcie