Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

SP19

Obiady

Opłata za obiady za miesiąc Czerwiec 2022 r. 
Wynosi 62,40 zł (13 dni x 4,80 zł)
Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły
w nieprzekraczalnym terminie: od 18.05.2022 r. do 27.05.2022 r.
 
Obiady wydawane będą do 21.06.2022
Odpisów za obiady będzie można dokonywać tylko do 15.06.2022
 
Dane do przelewu:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
AL. RZECZYPOSPOLITEJ 129
59-220 LEGNICA
 
UWAGA !!!
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO
 
nr rachunku bankowego: 57124034641111001110998830
w tytule przelewu należy wpisać:
Nazwisko i imię dziecka, klasę, nazwę miesiąca, za który dokonywana jest wpłata
 
Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić w danym dniu najpóźniej do godz. 8°°
telefonicznie 76 723 08 14, lub osobiście do intendentki
albo w świetlicy szkolnej telefon 76 723 08 18
 
W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka na obiedzie (odpis), zwrot pieniędzy nastąpi  na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata za obiady. Jeżeli wpłata za obiady nie jest zrealizowana w formie przelewu z rachunku osobistego zwrot następuje na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego rachunek bankowy (wzór poniżej). 
 
Przelewy dokonywane w trakcie miesiąca (za niepełny miesiąc), umożliwiają korzystanie z  obiadów od dnia następnego.
Wysokość miesięcznej opłaty za obiady jest każdorazowo podawana na stronie internetowej szkoły: www.sp19.legnica.eu
Wpłata przelewem po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwej kwocie skutkować będzie odesłaniem pieniędzy na konto rodzica i nie wydaniem obiadów dla ucznia.
Przelew dokonany  w terminie oznacza datę wpływu na rachunek bankowy szkoły
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DYSPOZYCJA ZWROTU ODPISU NA RACHUNEK BANKOWY
(wypełniają tylko osoby, które dokonały wpłaty gotówkowej u pośrednika np. Pocztę Polską)
 
Legnica, dn. …………………………..
 
Proszę o zwrot odpisów z tytułu obiadów na rachunek bankowy:
 
Nr konta ………………………………………………………………………………………
 
Właściciel konta – Imię i nazwisko ………………………………………………………….
 
                                                                                                                                                  ………………………………………..
                                                                                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-05 07:24przez:
Opublikowano:2021-09-05 12:55przez: Sebastian Miecierz
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 19
Odwiedziny:6254

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.