Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 
REKRUTACJA
DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W LEGNICY

NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
 
RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2014 r., ZAMIESZKUJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY DOKONAJĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA W DNIACH OD 1.02.2021 r. DO 26.02.2021 r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY (zgłoszenie do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp19.legnica.eu w zakładce Rekrutacja UWAGA: do zgłoszenia dziecka prosimy przygotować: dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL),
 
RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY UCZESTNICZĄ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA WOLNE MIEJSCA. W TYM CELU NALEŻY W DNIACH 05.03.2021 r. DO 26.03.2021 r. ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp19.legnica.eu w zakładce Rekrutacja UWAGA: do zgłoszenia dziecka prosimy przygotować: dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL).
Sebastian Miecierz
21 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022