Konkurs z języka angielskiego dla klas I-III

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie z języka angielskiego uczniów klas I, II i III. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu własnego słowniczka obrazkowego. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu znajdującym się w rozwinięciu artykuły.

Regulamin konkursu na słownik obrazkowy języka angielskiego

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego: Marta Kolis i Tomasz Kolis.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 1-3.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy do  5 marca 2021 roku (piątek) dostarczą pracę konkursową w formie słownika obrazkowego języka angielskiego.
 4. Słownictwo zawarte w słowniku może pochodzić z jednego, wybranego zakresu tematycznego (np.: owoce, zwierzęta, zabawki, sport, meble, formy spędzania wolnego czasu itp.) lub można wybrać kilka wyrazów na każdą literę alfabetu.
 5. Każdy wyraz w słowniku musi zostać napisany w języku angielskim i przedstawiony obrazkiem.
 6. Obrazki muszą być narysowane samodzielnie przez dziecko. Nie dopuszcza się do konkursu obrazków i napisów wydrukowanych z komputera.
 7. Słownik powinien być w formie książeczki. Prace wydrukowane z komputera nie wezmą udziału w konkursie.
 8. Praca konkursowa musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza dziecko.
 9. Jury wybierając laureatów konkursu weźmie pod uwagę:
 • samodzielność wykonanego słownika,
 • poprawność w pisowni wyrazów,
 • pomysłowość,
 • estetykę i staranność wykonanej pracy.
 1. Jury przyzna I miejsce w każdej grupie wiekowej (wśród  klas 1, 2 i 3 oraz 6 wyróżnień spośród wszystkich prac). Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.
 2. 11.  Wręczenie nagród nastąpi do 19 marca 2021r.
 3. 12.  Prace proszę składać do p. Marty Kolis, sala 25 (poranna zmiana), lub p. Tomasza Kolisa

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Marta Kolis, Tomasz Kolis

Autor: Marta Kolis, Tomasz Kolis