Informacja o zaprzestaniu realizacji zwrotu kosztów dojazdu do szkoły.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2019

Informuję, że z dniem 01.03.2019 r. wchodzi w życie Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na podstawie której dzieci w wieku do 7 lat i uczniowie legnickich szkół podstawowych nabywają prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych (§5 ust. 2 pkt 4, 11, 12 Uchwały nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.06.2012 r. z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy od miesiąca marca 2019 r. zaprzestaje zwracania kosztów dojazdu ucznia do szkoły.

Zwrot kosztów za miesiąc luty 2019 r. zostanie wypłacony w terminie do 10.03.2019 r. 

     Sebastian Miecierz
             Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 19
            w Legnicy
Autor: Sebastian Miecierz