Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy

Wymagania na poszczególne stopnie

Język polski 4-8     Język niemiecki 7-8

 

Język angielski 1-3     Język angielski 4     Język angielski 5   

 

Język angielski 6     Język angielski 7     Język angielski 8 

 

Przyroda 4    Biologia 5, 7, 8  Biologia 6  Geografia 5, 7, 8  Geografia 6

 

Chemia 7-8     Fizyka 7-8

 

Historia 4    Historia 5    Historia 6    Historia 7    Historia 8

 

WOS 8 

 

Matematyka 4-8     Informatyka 4-8

 

Technika 4-6      Muzyka 4-7      Plastyka 4-7

 

EDB 8     Wychowanie fizyczne 4-8

 

Religia 1-3      Religia 4-8  

 

Zachowanie 1-3      Zachowanie 4-8

 

 

 

Artykuły

Informacja o zaprzestaniu realizacji zwrotu kosztów dojazdu do szkoły.

Informuję, że z dniem 01.03.2019 r. wchodzi w życie Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na podstawie której dzieci w wieku do 7 lat i uczniowie legnickich szkół podstawowych nabywają prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych (§5 ust. 2 pkt 4, 11, 12 Uchwały nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.06.2012 r. z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy od miesiąca marca 2019 r. zaprzestaje zwracania kosztów dojazdu ucznia do szkoły.

Zwrot kosztów za miesiąc luty 2019 r. zostanie wypłacony w terminie do 10.03.2019 r. 

     Sebastian Miecierz
             Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 19
            w Legnicy
Sebastian Miecierz
22 lutego 2019