Dojazdy do szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa Nr 19 realizuje zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkoły zgodnie z art 32 i art 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz .U. z 2017 r.  poz.59, 949). Zwrot kosztów dojazdu odbywa się zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, z którymi wychowawcy zapoznają rodziców w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu. Rodzic w celu otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu musi w księgowości szkoły złożyć wniosek zgodny ze wzorem opracowanym w Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy.

Zasady zwrotu kosztów dojazdu.

Wniosek.