Obiady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłata za obiady za miesiąc Marzec 2020 r.

Wynosi 105,60 zł (22 dni x 4,80 zł)

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły w nieprzekraczalnym terminie: od 18.02.2020 r. do 27.02.2020 r.   

Dane do przelewu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 129

59-220 LEGNICA

UWAGA! NOWY NUMER KONTA!

nr rachunku bankowego: 19 1600 1462 1027 7082 3000 0005

w tytule przelewu należy wpisać:

„Nazwisko i imię dziecka, klasę, nazwę miesiąca, za który dokonywana jest wpłata”.

W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka na obiedzie (odpis), zwrot pieniędzy nastąpi jest na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata za obiady. Jeżeli wpłata za obiady nie jest zrealizowana w formie przelewu z rachunku osobistego zwrot następuje na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego rachunek bankowy (wzór poniżej). 

Przelewy dokonywane w trakcie miesiąca (za niepełny miesiąc), umożliwiają korzystanie z  obiadów od dnia następnego.

Wysokość miesięcznej opłaty za obiady jest każdorazowo podawana na stronie internetowej szkoły: www.sp19legnica.eu

Bardzo proszę, aby wpłacać  za obiady terminowo. Wpłata przelewem po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwej kwocie skutkować będzie odesłaniem pieniędzy na konto rodzica i nie wydaniem obiadów dla ucznia.

Przelew dokonany w terminie oznacza datę wpływu na rachunek bankowy szkoły.

 

DYSPOZYCJA ZWROTU ODPISU NA RACHUNEK BANKOWY

(wypełniają tylko osoby, które dokonały wpłaty gotówkowej u pośrednika np. Pocztę Polską)

Legnica, dn. …………………………..

 

Proszę o zwrot odpisów z tytułu obiadów na rachunek bankowy:

Nr konta ………………………………………………………………………………………

Właściciel konta – Imię i nazwisko ………………………………………………………….

 

                                                                                                                                                            ………………………………………..
                                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Autor: Sebastian Miecierz

Artykuły

,,Bezpieczna zima" w świetlicy

Przejdź do - ,,Bezpieczna zima" w świetlicy
Dnia 28.01.2020 r. w świetlicy szkolnej odbyło się przedstawienie pt.: ,,Bezpieczna zima". Udział w nim wzięło ośmioro uczniów z klas I i II uczęszczających do świetlicy. Odbiorcami przedstawienia były klasy I A i I D wraz z wychowawcami oraz rodzice dzieci odgrywających role.
Celem przedstawienia było przypomnienie i utrwalenie dzieciom zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimą.
Joanna Surmiak, Joanna Niemyska, Agnieszka Spryszak
31 stycznia 2020