Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Drodzy Rodzice Ósmoklasistów

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów klas ósmych o wypełnienie i podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców/prawnych opiekunów, dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, przeprowadzanego w elektronicznym systemie naboru.

Zgoda obejmuje założenie przez administratora szkolnego (Beata Witek) każdemu uczniowi konta w elektronicznym systemie naboru, wprowadzenie danych osobowych ucznia, podania imienia i nazwiska rodziców ucznia (opiekunów prawnych) oraz ich miejsca zamieszkania, wprowadzenie danych o ocenach końcoworocznych ucznia, wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

Brak zgody skutkuje koniecznością indywidualnej rejestracji ucznia w elektronicznym systemie naboru samodzielnym wprowadzeniem przez ucznia powyższych danych do systemu naboru.

Wzór zgody znajduje się na stronie naszej szkoły w zakładce rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wypełniając zgodę należy wpisać w odpowiednim miejscu imię i nazwisko ucznia oraz złożyć podpisy rodziców.

Przyjmujemy dwie opcje przekazania podpisanej zgody:

  1. Wydrukowanie zgody, wypełnienie, i przesłanie skanów ręcznie wypełnionej zgody na wskazany adres wicedyrektora.
  2. Komputerowe wypełnienie druku (kto nie może wydrukować i odesłać skanu) i przesłanie mailem na wskazany adres wicedyrektora.

Prosimy o przesłanie zgody do 22 kwietnia 2020 r. – środa na adres bwitek@sp19.legnica.eu

Po założeniu kont uczniom na Państwa maile zostaną przesłane (11 maja 2020 r.) hasła i loginy do pierwszego logowania.

Logowania uczniów będą możliwe po 11 maja 2020 r.

 

Autor: Beata Witek