Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy

Rekrutacja

Artykuły

Zebranie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych na spotkania organizacyjne, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
26 VIII godz. 17.00 – klasa Ia
27 VIII godz. 17.00 – klasa Ib
28 VIII godz. 17.00 – klasa Ic
Spotkania odbędą się na holu na parterze. Prosimy, aby na spotkania przyszli uczniowie tylko z jednym rodzicem. Rodziców i uczniów obowiązują maseczki ochronne. Prosimy pamiętać o zachowaniu odległości, dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
 
Na spotkaniu zapoznamy Państwa z ofertą szkoły, organizacją pracy, przedstawimy wychowawcę, a uczniowie wejdą do swoich sal lekcyjnych.
Poniżej prezentujemy aktualne listy klasowe.
  
1A            1B            1C
 
Beata Witek
17 sierpnia 2020

Informacje ogólne i listy klas

Drodzy rodzice uczniów klas pierwszych

Przekazujemy Państwu listy klas 1a, 1b, 1c, wychowawców, sale, a także zmiany na jakie będą uczęszczać uczniowie w I i II semestrze.

Informacje o podręcznikach, "Wyprawce szkolnej i zapisach do świetlicy.

 

Sebastian Miecierz, Beata Witek
15 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacje ogólne i listy klas

Komunikat

W związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym w placówkach oświatowych oraz brakiem wytycznych dotyczących organizacji zebrań z rodzicami w szkołach informuję, że nie będziemy organizować spotkania rodziców przyszłych klas pierwszych. 15 czerwca 2020 r. na stronie internetowej szkoły przekażemy podział dzieci na klasy wraz z informacją o wychowawcach poszczególnych oddziałów. Podamy informacje o obowiązujących podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych, które otrzyma uczeń klasy pierwszej w szkole, podręczniku do religii i wyprawce szkolnej, którą zakupują rodzice. Zamieścimy dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do świetlicy.  

Sebastian Miecierz, Beata Witek
2 czerwca 2020

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci, których rodzice potwierdzili chęć uczęszczania do Szkoły Podstawowej Nr 19 od roku szkolnego 2020/2021 znajduje się TUTAJ.

Sebastian Miecierz
18 maja 2020

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do klasy pierwszej - rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje o zakwalifikowaniu dzieci do Klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 19 od roku szkolnego 2020/2021. Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się TUTAJ. Decyzja dotycząca przyjęcia dzieci z poza obwodu szkoły, nieposiadających w Naszej szkole rodzeństwa zostanie podjęta w połowie sierpnia.

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych , których dzieci znajdują się na Naszej liście zakwalifikowanych do klasy I prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej Nr 19 mailem na adres sekretariat@sp19.legnica.eu

 

„Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……………………………………………….

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy od roku szkolonego 2020/2021

                                                                             ………………………………………”
                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

W zależności od rozwoju sytuacji w kraju zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych klas I na którym przekażemy  podziały klasowe.

Więcej informacji podamy na początku czerwca.

 

Sebastian Miecierz
21 kwietnia 2020