Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do klasy pierwszej - rok szkolny 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje o zakwalifikowaniu dzieci do Klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 19 od roku szkolnego 2020/2021. Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się TUTAJ. Decyzja dotycząca przyjęcia dzieci z poza obwodu szkoły, nieposiadających w Naszej szkole rodzeństwa zostanie podjęta w połowie sierpnia.

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych , których dzieci znajdują się na Naszej liście zakwalifikowanych do klasy I prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej Nr 19 mailem na adres sekretariat@sp19.legnica.eu

 

„Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……………………………………………….

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy od roku szkolonego 2020/2021

                                                                             ………………………………………”
                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

W zależności od rozwoju sytuacji w kraju zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych klas I na którym przekażemy  podziały klasowe.

Więcej informacji podamy na początku czerwca.

 

Autor: Sebastian Miecierz