Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2020

REKRUTACJA

DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W LEGNICY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2013 r., ZAMIESZKUJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY DOKONAJĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA W DNIACH OD 10.02.2020 r. DO 05.03.2020 r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY (zgłoszenie do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp19.legnica.eu w zakładce Rekrutacja UWAGA: do zgłoszenia dziecka prosimy przygotować: dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL),

ZGŁOSZENIE

RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY UCZESTNICZĄ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA WOLNE MIEJSCA. W TYM CELU NALEŻY W DNIACH 06.03.2020 r. DO 27.03.2020 r. ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp19.legnica.eu w zakładce Rekrutacja UWAGA: do zgłoszenia dziecka prosimy przygotować: dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL).

WNIOSEK

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2020/2021, odbywać się będzie w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

- Zarządzenie Nr 43/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej […] dla której organem prowadzącym jest Miasto Legnica,

- Zarządzenie Nr 12/PM/2020  Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2020/2021.

Autor: Sebastian Miecierz